OM TOEGANG TE HEBBEN AAN DE ORDEDIENST ARTIKELEN MOET U EEN KOPIE VAN UW DIENSTKAART STUREN VIA MAIL

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikelen voorgesteld op de website van Swatlux

Alle artikelen die voorgesteld worden door Swatlux.com zijn ter goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk omschreven. De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek aan de website. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. Swatlux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoudsfouten in zijn aanbiedingen.

De producten die op de website aangeboden worden, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Swatlux doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de bestelde producten ter beschikking gesteld kunnen worden. Het is echter mogelijk dat een bepaald artikel uitgeput is. U zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden. U kan dan, indien u dit wenst, uw bestelling herroepen. Swatlux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade tengevolge van de onbeschikbaarheid van een artikel.

 Contract met Swatlux

Een geldig contract wordt afgesloten tussen uzelf en Swatlux op het moment dat Swatlux de bevestiging van uw bestelling ontvangt op zijn website.

Swatlux.com kan echter beslissen om in bepaalde gevallen de geldigheid van het contract afhankelijk te stellen van bijkomende voorwaarden zoals bijvoorbeeld bij bestellingen in grote hoeveelheden, bij vooruitbetalingsvoorwaarden, bij bestellingen door minderjarigen, of bij onvolledige of niet juist ingevulde bestelbonnen.

Terugsturen

De Wet op de Handelspraktijken en de Bescherming van de Consument geeft de consument het recht om de verkoper, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de leveringsdatum of de datum van afsluiting van het contract, te laten weten dat hij wenst af te zien van zijn aankoop.

Indien u een artikel wenst terug te sturen, moet u ervoor zorgen dat de plasticbescherming rond de verpakking niet geopend werd. Swatlux zal elke terugzending of terugbetaling weigeren wanneer de plasticbescherming geopend werd of wanneer de artikelen door de klant beschadigd werden.

Gelieve onderstaande procedure te volgen voor het terugzenden van een artikel:

    Stuur een e-mail naar back@swatlux.com en vermeld hierin de volgende informatie:

        het nummer van de bestelling

        het factuurnummer

        de reden van terugzending

    Het terugzendadres is verschillend naargelang uw woonplaats. Bij ontvangst van uw e-mail, zullen we u een terugzendnummer en het verzendadres toesturen .

    Stuur ons het artikel aangetekend terug, vergezeld van een kopie van de factuur en met vermelding van het terugzendnummer.

  Confidentialiteit

 We nemen persoonlijke informatie op in een database om uw bestellingen snel en gemakkelijk te kunnen behandelen. Deze informatie wordt eveneens gebruikt om u een gepersonaliseerde dienstverlening voor te stellen, die rekening houdt met uw persoonlijke smaak en voorkeuren.

Swatlux respecteert de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet voorziet dat de betrokkene zijn goedkeuring moet geven om zijn persoonlijke gegevens op te slaan, dat deze gegevens pertinent, aangewezen en correct moeten zijn, en tenslotte, dat deze gegevens opgevraagd worden voor specifieke, uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doeleinden. De persoon waarvan deze persoonlijke gegevens opgeslagen worden, moet beschikken over een inzagerecht en een recht tot rechtzetting van de gegevens die op hem betrekking hebben.
Tenslotte legt de wet op dat een geautomatiseerde gegevensopslag van persoonlijke gegevens gemeld wordt aan de Commissie ter bescherming van het privé-leven.


Verklaring van de geautomatiseerde verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter

Swatlux heeft de geautomatiseerde verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter aangegeven en wacht momenteel op de toekenning van een identificatienummer door de Commissie ter bescherming van het privé-leven een identificatienummer toekent.

Wetten die van toepassing zijn en bevoegde rechtbanken

Het Luxemburgse recht is van toepassing.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper zijn bevoegd.